bøkerTilbakeblikk

Hvem Hva Hvor 1992 – Elektroniske bokmedia

Med ny teknologi dukker det opp nye muligheter og bruksområder. I boka Hvem Hva Hvor fra 1992 ser de på elektroniske bøker.

Det er i hovedsak to varianter de trekker fram. Den ene er den elektroniske boka i lommeformat som er på størrelse med en kalkulator. Og i denne kategorien inngår nok de små lommeoversetterene som det blei reklamert heftig for i alle mulige kataloger som kom i postkassa på tidlig 90-tall.

Det nevnes at det gjerne er oppslagsverk og fagbøker som finnes i elektronisk utgave, siden det er de som best utnytter dette formatet.

Den andre varianten er multimedia og da gjerne på PC. Dette formatet kan i tillegg til tekst, også vise bilder og lyd. Det gjøres faktisk et poeng av at bilder i elektroniske bøker er mindre skarpe enn i papirbøker grunnet dårlig oppløsning på dataskjermene.

I denne forbindelse nevnes det også at elektroniske bøker er flerdimensjonale. I det legger de at man utgiverne kan har kryssreferanser til mange forskjellige temaer og man kan hoppe hit og dit. Her gjør de igjen et poeng av at man lett kan miste orienteringen i en elektronisk bok på grunn av denne hoppingen.

Det kan neste virke som at de ikke er helt positive til den nye teknologien.

Som tekniske innrettnginer for multimediabøker nevnes blant annet CD-ROM for PC, CD-I, CD-TV og LaserVision/VideoDisc.

På slutten av artikkelen skriver de blant annet: “Papir-boken har på sin side stadig mange fordeler framfor den elektroniske. Den er lett å ta med seg, behagelig å lese, og hyggelig å eie. Forhold som sidde gjør att det er uvisst når markedet for elektroniske bokmedier vil løsne. Mye tyder på at elektroniske og trykte bøker kommer til å bli utgitt side om side i mange år fremover.”

Hvem Hva Hvor 1992 - Elektroniske bokmedia
Hvem Hva Hvor 1992 – Elektroniske bokmedia

Legg igjen kommentar