Amigacoverdiskmagasin-blader

dNh nr. 5 1993 – Hva skjuler seg på disketten?

I Hva skjuler seg på disketten? denne gangen ser jeg litt på innholdet til Amiga disken for dNh nr. 5 1993. For de av dere som ikke husker det, står dNh for Den norske hjemmedataklubben og var en av flere kilder som skaffet meg programmer til min Amiga 500.

SysInfo

SysInfo er et program jeg brukte en del på 90-tallet. Det ga deg det du trengte å vite om din Amiga og litt til. God oversikt over hvilke versjoner bibliotekene man hadde på Amigaen, Kickstart versjon og blant annet hva slags type minne man hadde.

En funksjon jeg brukte ofte, var Speed-testen. Resultatet ditt blei sammenliknet mot andre Amiga-modeller, både med og uten tilleggsutstyr. Om man startet Amigaen i NTSC-modus istedenfor PAL, kunne man faktisk skvise litt mer fart, selv om det ikke var snakk om så mye.

FileMaster 2.2

Hadde man Kickstart 1.3 eller tidligere i Amigaen sin, kunne man ikke direkte se hva slags filer en diskett inneholdt om programmet hadde et .icon-fil tilknyttet seg. Med Kickstart 2.0 kunne man vise “skjulte” filer på disken, altså de som ikke hadde noe ikon.

Så for Kickstart 1.3 måtte man nesten ha et eller annet filprogram for å ha full kontroll om hva som var på disketter, men hjalp jo alle andre også da.

FileMaster brukte jeg ganske mye. Det var enkel å både kopiere og slette filer. En funksjon jeg brukte en del, var Show HEX. Da kunne man nemlig se seg rundt i programfiler, lete etter tekst og se om man fant noe som kanskje kunne være spennende. Veldig nerdete akkurat det kanskje, men hvorfor ikke?

SnoopDos

Av og til startet ikke programmer som de skulle eller om man skulle åpne filer, skjedde det kanskje rare ting. Da kom programmet SnoopDos ganske godt med. Det logget nemlig alle hendelser som skjedde når man åpnet en fil, program osv. Man fikk se hva som skjedde i bakgrunnen i OSet. Her kunne man da lett se om man manglet et bibliotek (library) eller andre filer. Veldig kjekt!

Stardust demo

I demoen til Stardust flyr du innover i en tunnel og skal skyte alt som kommer mot deg, eventuelt prøve å unngå det for ikke å dø. Jeg likte husker at jeg likte denne demoen ganske godt.

Andre programmer

dNh nr. 5 inneholder også en del andre småprogrammer. Du har toBack&Front, en commodity, som flytter et vindu til front når du dobbelklikker på det. Icon-Maker lar deg lage ikoner. Brukte vel egentlig aldri det. BioRythm skjønte jeg aldri noe av og spillet Bomb var vel heller ikke så mye i bruk. VMorph lar deg morfe fra et bilde til et annet. Lekte meg vel litt med det. Denne effekten var veldig populær på begynnelsen av 90-tallet og er kanskje mest kjent fra Terminator 2.

Legg igjen kommentar