Amigaanmeldelse-testCommodore

Anmeldelse: The Settlers (Amiga, 1993)

Et av mine favorittspill på Amiga er The Settlers. Dette er et spill hvor du bygger opp et middelaldersamfunn og skal drifte det.

Du kan spille på litt forskjellige måter. Du kan velge Mission (30 forskjellige oppdrag som spilles etter hverandre), Tutorial (trenings oppdrag som kan spilles i den rekkefølgen man vil), One player, Two player eller Demo (maskinen spiller mot seg selv).

Min favoritt er One player. Her er det meg mot tre datastyrte grupper. Du kan velge mellom forskjellige grupperinger å spille mot, noen er agressive og slossvillige, andre vil prøve å få store landområder, mens andre igjen er mer passive.

Du kan også definer ulike parametre for deg selv og dine motstandere. Den blå søylen definerer hvor mye råvarer du starter med. Grønn angir intelligensen til de datastyrte motstanderne, mens rød definerer vekstraten. Det vil si hvor raskt innbyggerne produserer varer og produkter. Jeg har alltid valgt å fylle disse søylene fulle for meg selv, mens jeg har variert det  for mine motstandere. Vil du ha en utfordring, setter du deg selv lavere enn dine motstandere.

The Settlers

The Settlers er et veldig strategisk spill. Alt henger sammen og du må tenke på hvordan og hvor du bygger og legger opp veier.

Det første du må gjøre når spillet starter er å plassere slottet ditt. Det bør gjerne plasseres strategisk ved en åpen slette, med vann og fjell i nærheten. Slottet inneholder til å begynne med det du har av materialer, verktøy, mat og folk.

Det du gjerne bør starte med er å utvide område du eier. Da kan du bygge forsvarshus fra ganske små til veldig store (Guard Hut, Guard Tower og Garrison). I starten holder det med små. De har nok plass til soldater som kan forsvare seg om motstanderen prøver å ta deg.

The Settlers (Amiga, 1993)Og her kommer det at alt henger sammen. For å få soldater, må du ha en smed. Han trenger metall og trevirke for å lage våpen som består av skjold og sverd. For å ha få det må han få forsyninger fra gruvene. De arbeiderne trenger igjen mat. Det kan være fisk, brød eller kjøtt. Så da må bygge en fiskehytte som huser en fisker. Bakeren trenger korn for å bake brød og kornet kan også gå til grisebonden som gir dette til grisene. Grisene blir så sendt til slakteren.

Men smeden trenger også trevirke. Du må derfor bygge en trehuggerhytte. Her er det en mann som går ut og hugger nettopp trær. Men trærne tar jo slutt etter hvert. Derfor må du også bygge en hytte hvor det bor en treplanter. Trærne som blir hugget må fraktes til et sagbruk som lager materialer av dem, som igjen smeden kan bruke.

Etter hvert som du ekspanderer kan det være lurt å bygge et varehus. Det er nemlig lite lønnsomt at alt som produseres må bæres til slottet ditt. Derfor er det lurt med et lager nærmere der varene lages. Du må etter hvert også lage et redskapsmakerhus, slik at de ulike yrkeskruppene får redskapene de trenger.

Det er også lurt å bygge en gullsmed. Gullet blir nemlig fraktet til forskjellige vakttårnene og gjør dem sterke mot angrep fra dine fiender.

Det jeg ofte har opplevd er at veiene kan bli en flaskehals om det produseres for mye i et område. Da blir varene værende ved knutepunktene (der veiene knyttes sammen) og ting bare bæres mellom flaggene. Så her gjerlder det å optimalisere rutene fra hvor ting produseres og til hvor disse tingene trengs. Derfor kan det være lurte å lage klynger med et varehus i sentrum og produsenter i umidelbar nærhet. Et alternativ er også å utnytte vannet. Lage strategiske knutepunkter hvor ting kan fraktes over lengre avstander på vannet.

Grafikk, lyd og teknikk

Jeg synes grafikken i The Settlers er nydelig. Innbyggerne kan minne om Lemmings. Det er ikke mange pikslene som definerer dem. Men det er nok til å skille de ulike yrkene fra dem og nærmest gi dem sin egen personlig. Animasjonene er nydelige. Også smeden i smia er det lett å se hva holder på med.

Selv grisen har fine animasjoner og man kan se grisebonde komme med bøtta for å mate grisene sine. Det er herlig å se på!

Alt ligger i detaljene, fra de små fiske- og trehyttene til de større tårnene og varehusene. Alle med sine særpreg og lette å skille fra hverandre.

Det er kun et musikkstykke som spilles om og om igjen. Den er ganske fin, men det kan bli litt kjedelig i lengden etter noen timers spilling. Heldigvis går det an å slå av musikken, selv om jeg har tatt meg selv flere ganger i å ikke gjøre det…

Lydeffektene er også fine og gir spillet en god atmosfære. Det er lyder for det meste i spille, men hvor mye avhengiger litt av hvor mye minne du har i maskinen. Jeg spilte The Settlers på en Amiga 500 med 1 MB RAM. Kan aldri huske at jeg gikk glipp av noen lydeffekter den gang.

Hvor mye minne du har, gir også i utslag i hvor stort kart du kan spille.

Og til slutt…

Jeg har spilt The Settlers i timesvis på min Amiga 500 og har gjevnlig over årene også tatt fram spillet emulert på PC. Dette er et knallgodt spill. Utrolig gøy å bygge ditt eget land med alt av hus og dyrehold. Drifte gruver og prøve å angripe motstanderne på riktig tidspunkt.

Ved en tilfeldighet klarte jeg å koble min vei til fiendens. Det kan gjøres når fiendens vei ligger helt inn til din landgrense. Da kan du nemlig sette et flagg på din side og koble fiendens vei til det. Det er både fordeler og ulemper med dette. Fordelen er at arbeidere og ressurser fraktes over til deg, men det kan også gå den andre veien. Så denne overgangen må overvåkes. Jeg tok ofte og lagde et varehus og andre bygninger som kun var koblet til fiendes veinett. Når ting var bygget ferdig, koblet jeg fra og over på mitt veisystem. Dermed brukte jeg ingen av mine egne ressurser.

På et tidspunkt fikk jeg tak i et program, husker ikke om dette var fra en coverdisk eller typ 17-bit freeware disker, men med det kunne man importere lagringen man hadde og for eksempel fylle dine fjell full av metaller. Dermed fikk man en ganske stor fordel i forhold til dine motstandere.

The Settler er et spill jeg virkelig koste meg med på min Amiga 500 og som jeg har mange gode minner fra. Det har kommet en rekke oppfølgere, men disse har jeg aldri prøvd. Spillet kom opprinnelig på Amiga i 1993, mens MS-DOS versjon kom året etter.

Jeg vil påstå at The Settlers på Amiga er en klassiker!

Tittel: Die Siedler (Tyskland) – The Settlers (resten av verden)
Utvikler:
Blue Byte

Utgiver: Blue Byte
Utgitt: Amiga: Tyskland – 30. juni 1993, UK – 24. november 1993. MS-DOS: Mai 1994 
Kategori: Strategi, bygging
Spillerere: 1-2
Platform: Commodore Amiga, MS-DOS

 

The Settlers (Amiga, 1993)
The Settlers (Amiga, 1993)

The Settlers (Amiga, 1993)

The Settlers (Amiga, 1993)
The Settlers kom på tre disketter til Amiga.

The Settlers (Amiga, 1993)

The Settlers (Amiga, 1993)

The Settlers (Amiga, 1993)
Her har jeg koblet meg på fienden slik at de bygger et varehus for meg, uten at jeg bruker noen av mine ressurser.
The Settlers (Amiga, 1993)
Antall arbeidere innenfor de forskjellige yrkene.
The Settlers (Amiga, 1993)
Oversikt over hvordan det går med produksjonen av de forskjellige varene.

The Settlers (Amiga, 1993)

The Settlers (Amiga, 1993)

Legg igjen kommentar