Kickstartermagasin-blader

Kickstarter: 8-Bit Magazine Issue 3

Selv om internett er full av artikler og ting å lese om de gode gamle datamskinene, så synes jeg det er gøy og fint å ha noe håndfast.

Eight Bit er et magasin som tar for seg 8-bit maskiner som Apple II, Commodore 64, Amstrad CPC, Sinclair Spectrum og Atari 8-bit. Bladet  finansieres med Kickstarter og nå er det nummer tre som står for tur. De to første numrene kan også kjøpes via denne Kickstarteren som går fram til 11. mars.

Nummer tre av Eight Bit vil inneholde blant annet (tatt fra Kickstarter-siden):

  • The Collectors Guide to the Amstrad CPC 464
  • The Apple Adventurer (Adventure games on the Apple II)
  • Hacking for Infinite Lives
  • Retropie: Emulating the 8-bits
  • Pond Software Feature
  • Second part of Programming Sprites for the C64 and CPC

Videoen under tar for seg første utgave av Eight Bit.

Legg igjen kommentar